Transporteren van vloeibaar afval

Met geavanceerde (en vaak gecombineerde) spuit- en zuigmethodes slagen we er in om vloeibaar afval snel en efficiënt te verzamelen in onze tankwagens. Afvalwater wordt maximaal gescheiden en voorbereid voor een optimale verwerking. Voor het transport beschikken we over alle nodige vergunningen en certificaten

Je kan dus op Derudder Cleaning rekenen voor een kwalitatief en veilig transport van vloeibaar afval. Dit mede dankzij onze gecertificeerde chauffeurs.

ADR-tanktransporten

Wist je trouwens dat Derudder Cleaning beschikt over een vergunning voor ADR-tanktransporten? ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route’ en stelt ons in staat om ook solventen en zuren te vervoeren.

Maak een afspraak

Wij contacteren jou binnen 1 werkdag voor verdere afspraken

Contacteer

jouw specialist

Bel 056 71 39 31