Reiniging van infiltratiekratten

Voor het reinigen van infiltratiekratten ontwikkelden we een uniek systeem. Door middel van een geavanceerde spuitkop, slagen we erin om ondergrondse infiltratiekratten in de oorspronkelijke staat te herstellen. Onder hoge druk spuiten we de infiltratiekratten opnieuw helemaal schoon. Met dank aan deze technologie krijgen de kratten weer 100% werkzaamheid en kunnen ze er weer tegenaan voor een extensieve periode. 

Wat zijn infiltratiekratten?

Infiltratiekratten of rainboxen zijn waterdoorlatende boxen die ingegraven worden om regenwater te bufferen en te laten infiltreren in de bodem. Water is schaars en daarom is omzichtigheid geboden. Steeds vaker voeren overheden en bedrijven een doordacht waterbeleid. Want elke druppel telt. In deze context passen dan ook de infiltratiekratten. 

 

Door een doorgedreven bouwwoede, krijgt grondwater steeds minder kansen. Overstromingsgevoeligheid neemt toe. Het is belangrijk dat we regenwater teruggeven aan de natuur door infiltratie. Op die manier wordt overlast vermeden en blijft het grondwater zijn niveau behouden. Infiltratiekratten bieden hiervoor een mooie oplossing zonder dat er oppervlakte moet opgeofferd worden zoals bij open voorzieningen. Bovendien is dit systeem heel onderhoudsvriendelijk mits gebruik van de juiste tools.

 

Het regenwater, opgeslagen in een infiltratiekrat, wordt gespreid afgegeven aan de bodem. Grote volumes regenwater kunnen op deze manier teruggegeven worden aan de natuur met respect voor de natuurlijke watercyclus.

Waarom moet een infiltratiekrat gereinigd worden?

Zoals gezegd worden infiltratiekratten ingegraven. Om de kratten te beschermen tegen de bodem, worden ze ingepakt met een geotextiel. Deze geotextiel biedt een barrière tussen de infiltratiekrat en het aanvullend materiaal. In afstromend regenwater van verharde oppervlaktes wordt ook slib en vuil meegevoerd. Om een blijvende werking van het krattensysteem te garanderen is het belangrijk dat het infiltratiesysteem kan gereinigd worden. 

 

Vuil dat zich verzamelt in de infiltratiekrat beperkt de werkzaamheid van het systeem zoals bij elk type infiltratiesysteem. Na verloop van tijd kan de infiltratiecapaciteit dalen. Een ingegraven infiltratiekrat reinigen is een specialiteit en dient met de juiste tools uitgevoerd te worden. 

Hoe pakken we de reiniging van infiltratiekratten aan?

Allereerst: op vraag van de studiebureaus, gemeentes en rioolnetbeheerders is er een sterke vraag hoe infiltratiesystemen dienen gereinigd te worden. Omdat infiltratiekratten veel toegepast worden en er heel wat vragen zijn over de mogelijkheid tot reiniging van deze systemen zijn we met Derudder Cleaning gestart met ons onderzoek. Na uitwisseling van informatie met krattenleverancier Riopro en na heel wat testen met verschillende spuitkoppen zijn we uiteindelijk tot een ontwikkeling van enkele nieuwe spuitkoppen gekomen, die een maximaal reinigingsresultaat bieden.

 

Het is wel heel belangrijk dat er in het concept inspectieputten worden voorzien met voldoende diameter zodat het systeem toegankelijk is en dat de kratten voorzien zijn van een inspectietunnel. Daarenboven moet er sprake zijn van een grote druk en voldoende hoog waterdebiet. Het vuil verzameld in een infiltratiekrat is vooral fijn vuil. Deze fijne deeltjes koeken samen in het geotextiel, de verbindingclips en stapelpennen van de infiltratiekrat. Dit hardnekkige vuil kan je enkel loskrijgen door onder hoge druk te spuiten met voldoende debiet en de juist draaisnelheid van de spuitkop. Dit proces herhalen we, afhankelijk van de vervuiling, twee tot drie keer. Op die manier werkt het infiltratiekrattensysteem weer naar behoren.

 

Conclusie: infiltratiekratten zijn reinigbaar zijn mits gebruik van de juiste spuitkoppen. Verder dient er in het concept voldoende aandacht besteed te worden aan het voorzien van voldoende inspectieputten.

 

Ontvang je offerte

Wij contacteren jou binnen 1 werkdag voor verdere afspraken

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7