Ledigen en reinigen
van septische putten

Het ledigen en reinigen van een septische put (vaak ook ruimen genoemd), is een delicaat taakje. Afhankelijk van het water - we spreken van grijs en zwart afvalwater - kan het onderhoud van een septische put op regelmatige basis absoluut een meerwaarde betekenen.

Merk je een indringende geur op?

Lukt het niet meer om jouw toilet door te trekken?

Ontvang je offerte

Wij contacteren jou binnen 1 werkdag voor verdere afspraken

Dan zijn dit onmiskenbaar signalen dat jouw septische put geledigd en gereinigd moet worden. Wacht daar zeker niet te lang mee want de problemen kunnen zich opstapelen.

Beerput en septische put: wat is het verschil?

Een septische put en een beerput zijn twee verschillende zaken. Voor alle duidelijkheid: Derudder Cleaning ledigt, ruimt en reinigt zowel septische putten als beerputten (in de volksmond spreken we soms ook over aalputten).

 

Het grootste verschil tussen een septische put en een beerput is de aansluiting op het rioolnetwerk. Een septische put heeft die aansluiting wel, een beerput niet. Een beerput of dus ook aalput genoemd, is een gesloten opslagplaats voor afval en water afkomstig van het toilet.

Andere putten waarmee we jou kunnen helpen
  • Bioput
  • Sifonput

Geen schade of vuil!

We zoeken de beste toegangsweg tot jouw septische put en ledigen, ruimen en reinigen de put zonder schade of het achterlaten van vuil.

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7