Kan je een septische put zelf leegmaken?

Dat is een vraag die maar één enkel antwoord kent: begin er niet aan. Dat is toch het advies van de professionals, niet enkel van Derudder Cleaning. Het is eerst en vooral geen aangenaam werkje, maar je mag ook de gevaren niet onderschatten. De gassen die uit een septische put ontsnappen zijn gevaarlijk en giftig. Bovendien kan je zelf niet weg met je afval.

Een val in een septische put is een van de gevaren bij DIY-onderhoud
Een val in een septische put komt regelmatig voor

Een septische put: de belangrijkste gevaren

Als je de zoekopdracht ‘septische put’ ingeeft in Google en je vraagt het laatste nieuws op, dan schrik je waarvoor septische putten zoal gebruikt worden en kom je snel te weten wat de gevaren zijn. Ofwel gaat het over een lichaam die gevonden wordt in verdachte omstandigheden of over een val in de septische put. Maar er zijn nog meer gevaren.

Een val in de septische put

Het zou niet de eerste keer zijn dat er iemand in een septische put valt. Het hoeft niet altijd de dood tot gevolg te hebben, maar zeker met kinderen in de buurt is het opletten geblazen. Derudder Cleaning bestaat uit een team van experts en neemt alle maatregelen om jouw septische put op een zo veilig mogelijke manier te ledigen en terug gebruiksklaar te maken.

De septische put brengt giftige dampen voort

Zoals je in andere blogartikels kan lezen, is een septische put een mini-organisme waarin chemische reacties plaatsvinden. Dat proces resulteert in dampen of gassen. Als professionals je tank ruimen, dan kan er waterstofsulfidegas (H₂S) vrijkomen. Bij blootstelling aan te grote concentraties, zonder dat de nodige beschermingsmaatregelen in acht genomen worden, bestaat het gevaar op lichamelijke letsels. Zo kan je mogelijks het bewustzijn verliezen, kan er oogschade optreden of kan het zelf de dood tot gevolg hebben.

H2S komt vrij bij het ruimen van de septische put
Waterstofsulfidegas is een giftig gas dat, bij inademen, tot zware gevolgen kan leiden

Bezint, eer ge begint

Eigenlijk is het niet de bedoeling dat je je septische put zelf onder handen neemt. Laat het over aan de professionals. Het gevaar dat je loopt, weegt niet op tegen de kosten van het ledigen van een septische put. Breng jezelf niet in gevaar om zo een paar honderd euro uit te sparen. Denk dus tweemaal na voor je beslist om het zelf te doen!

Wil je zelf ook geen risico's lopen, doe dan een beroep op de experts van Derudder Cleaning

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7