Mazouttank verwijderen? Een paar zaken om rekening mee te houden

Een mazouttank verwijderen of buiten gebruik stellen, doe je niet zomaar. Daarvoor moet rekening gehouden worden met een aantal verplichtingen. Regels die belangrijk zijn voor mens en milieu. Onder andere de plaats en de grootte van de tank zullen bepalen wat moet gebeuren.

Wat is een mazouttank?

Voor de duidelijkheid: een mazouttank wordt ook wel een stookolietank genoemd. Soms spreekt men zelfs over gasolie of huisbrandolie. Het gaat wel degelijk over hetzelfde type tank. Daar bestaat geen twijfel over.

We gaan er ook van uit dat de mazouttank gebruikt wordt waarvoor hij bedoeld is. Namelijk het opslaan van mazout. Soms zien wel eens dat een buiten gebruik gestelde mazouttank ook gebruikt wordt als waterbak voor koeien of als regentank, maar dit mag dus niet.

Bovengrondse mazouttank verwijderen

Een bovengrondse mazouttank moet niet verplicht verwijderd worden. De tank mag dus blijven staan bij een definitieve buitengebruikstelling. Wil je die toch verwijderen dan moet je die eerst leegmaken en daarna reinigen.

Dat zelf doen is geen goed idee. Je vertrouwt daarvoor beter op een erkend bedrijf zoals Derudder Cleaning. Na verwijdering van de bovengrondse mazouttank krijg je een certificaat. Een getuigschrift dat de bovengrondse mazouttank verwijderd en buiten gebruik gesteld werd volgens de wettelijke voorschriften.

Wanneer het enkel een reiniging en leegmaken betreft, zal een certificaat niet nodig zijn.

Ondergrondse mazouttank buiten gebruik stellen

Wil je een ondergrondse mazouttank buiten gebruik stellen, dan moet je die laten leegmaken, reinigen en verwijderen. Is de verwijdering niet mogelijk, dan kan je die laten opschuimen. Je kan er ook zand in doen, maar dat vinden we geen goede optie.

Door je ondergrondse mazouttank op te schuimen, vult heel de tank zich met schuim. Het schuim zet namelijk uit. Wanneer je er zand in doet, is er altijd een deel van de tank niet gevuld. Na succesvolle buitengebruikstelling van de ondergrondse mazouttank, krijg je een certificaat.

Wanneer is verwijdering van een ondergrondse mazouttank geen goed idee? Als de stabiliteit van een constructie in gevaar kan komen. Stel, een mazouttank zit dicht bij een huis onder de grond. Als we daar de tank zouden verwijderen, kan het zomaar zijn dat een deel van de gevel zijn draagkracht kwijt is. Met ernstige gevolgen van dien.

Premies

Momenteel (juni 2021) zijn er vanuit de Vlaamse overheid geen aparte premies voor het uitbreken, weghalen of neutraliseren van stookolietanks. Je kan het in sommige gevallen wel opnemen in de renovatiepremie. Informeer hiervoor eens op de site van de Vlaamse overheid: vlaanderen.be

Soms geven ook gemeentes premies. Die kan je makkelijk terugvinden op premiezoeker.be

Wanneer is het nodig om een mazouttank te verwijderen?

Een boven- of ondergrondse mazouttank laten verwijderen, gebeurt vaak omdat mensen overschakelen van warmtebron. Bijvoorbeeld van stookolie naar gas. Dan is de tank niet meer nuttig. Buiten gebruik stellen is dan de beste optie.

Anderen laten hun mazouttank dan weer verwijderen omwille van een afkeuring. Als de tank bij keuring niet meer voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, gaat de tank de deur uit.

Het is niet altijd uit verplichting. Stel je bouwt een veranda of een aanbouw. Dan kan je ook de vraag stellen of die stookolietank (die al een tijd niet meer in gebruik is), nog moet blijven zitten. De zekerste keuze is de buitengebruikstelling en verwijdering. Dan ben je er voor eens en altijd van af.

Wat als er water in mijn mazouttank zit?

Werkt jouw chauffageketel plots niet meer? Is dat gebeurd kort na een hevige regenbui? Dan zou het wel eens kunnen dat er water in je mazouttank zit. Dat water vond zich een weg via de opening. Dat gat dient om mazout in te doen, maar regen durft ook wel eens binnen te sijpelen.

Heb je een vermoeden van water in je mazouttank, bel ons dan direct. Wij kunnen het water onttrekken aan de mazout.

Hulp nodig met je mazouttank?

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7