Top 5 problemen die je met een camera detecteert

Een top 5 maken van de problemen die je kan vermijden door een camera aan het werk te zetten, is snel gemaakt. Denk je dat je met een van onderstaande gevallen te maken hebt, aarzel niet en neem contact op met ons.

Camera detecteert breuken in de afvoerleiding

Als er een breuk is in een waterleiding, dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Het kan zelfs zover gaan dat je woning, door structurele problemen, (tijdelijk) onbewoonbaar wordt verklaard. Vergis je niet: een breuk kan ook een klein scheurtje of een lek zijn waarlangs druppelsgewijs water verdwijnt. En zoals je weet: water vindt altijd zijn weg. Als je dat niet meteen doorhebt, dan kan dat op termijn heel wat kosten met zich meebrengen.

Maar zo’n vaart hoeft het uiteraard niet te lopen. Als je een vermoeden hebt dat er water lekt, dan neem je best zo snel mogelijk contact op met ons. Let op de volgende signalen: een vochtige muur, bruine vlekken op de wanden, schimmels, geur … Wij gaan met de camera op zoek naar de oorzaak van het probleem.

Camera detecteert kleine verstoppingen

Een kleine verstopping kan grote gevolgen hebben. Bij een toilet, een gootsteen of douche kan het resulteren in een doordringende geur en water dat niet meer weg kan. Gevolg: onbruikbaar sanitair. Voor we een camera inzetten, zuigen we de leidingen uit. Helpt dat niet, dan komt de camera in actie. Hoogstwaarschijnlijk heb je te maken met een structureel probleem. Met de camera kijken we wat het probleem is. Het kan gaan om een breuk of een vernauwing in de buis of in de leiding. Zijn de beelden niet 100% duidelijk of sluitend, dan kunnen we nog altijd met onze rookmachine aan de slag. Door rook onder druk op de afvoer te steken, stellen we snel vast waar in de afvoer geur kan ontsnappen.

Camera detecteert vreemde voorwerpen

Een dode rat, een onderbroek, speelgoed, … Het zijn slechts enkele van de vreemde voorwerpen waar wij tijdens onze opdrachten op stoten. Het klinkt grappig, maar voor wie met het probleem opgezadeld zit, is dat het allerminst. Gaat het om kleine leidingen of buizen met een grotere diameter? Derudder Cleaning spoort het voorwerp op, verwijdert het en zorgt dat het water opnieuw vrij kan stromen.

Camera detecteert wortelingroei

Struiken of boomwortels groeien waar zij dat willen. Ze zoeken de weg van de minste weerstand en voeden zich met hetgeen er zich in de afvoer bevindt. Dat leidt onvermijdelijk tot problemen. Bij sommige mensen komt het terras omhoog, bij anderen resulteert het in een verstopping van de riolering. Na het vrijmaken van de riolering, kijken we met de camera of de wortels of struiken geen blijvende schade hebben aangericht.

Camera detecteert fouten bij aansluitingen en installatie

Bij nieuwbouwprojecten kijken we of alle aansluitingen correct werden uitgevoerd en of de leidingen, buizen, rioleringen er effectief volgens de normen werden geïnstalleerd. Bij de oplevering van een nieuwe wijk controleren en reinigen we de rioleringen. Dat gebeurt volgens strikte normeringen.

Herken je een van bovenstaande problemen of denk je dat er signalen zijn die wijzen op een probleem? Wacht niet te lang!

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7