Wanneer moet je je septische put laten ledigen?

Een septische put is eigenlijk een soort mini-organisme. Als dat organisme naar behoren werkt, dan kan een septische put vele jaren zijn rol vervullen, zonder lediging of reiniging. Als de septische put niet meer werkt zoals het hoort, dan zal je daar gauw de gevolgen van ondervinden. Snel handelen, is dan de boodschap.

Lediging septische put
Een septische put die vol is, moet dringend worden geledigd

Vermijd onnodige kosten: spaar je septische put

Een septische put kan te vol zijn. De gevolgen van een te volle put neem je vrijwel meteen waar. Wil je geen geuren of verstoppingen? Hou dan rekening met deze aandachtspunten.

Hoe nonchalanter je met afval omgaat, hoe meer risico op verstoppingen en geurhinder

Frequentie van ledigen en/of onderhoud septische put heb je voor een deel zelf in de hand

Volgens de ene moet je minstens om de twee jaar je septische put laten ledigen, andere bronnen spreken dan weer van een lediging om de 3,4 à 5 jaar. Uiteraard zijn er een aantal parameters die een impact kunnen hebben op de frequentie.

Te kleine septische put loopt groter risico op verstopping

Werd de septische put destijds voldoende groot gedimensioneerd bijvoorbeeld? Stel dat er voor jou een gezin met 1 kindje in je huis woonde en je nu met vijf bent. Dat kan al een impact hebben. Als het huis destijds als nieuwbouwwoning werd opgetrokken, dan riskeer je dat de septische put te klein is voor een gezin met twee extra leden. Dat kan ervoor zorgen dat de septische put het volume aan te verwerken afvalwater op de duur niet meer aankan. In dergelijke gevallen wacht je best niet te lang met het maken van een afspraak voor controle of lediging. Bij de eerste symptomen, neem je best meteen contact op met een specialist.

Afvoeren zijn er om water en fecaliën weg te spoelen

Niets meer, niets minder. Hier gaat het eigenlijk vooral over je gezond verstand gebruiken. Iedereen weet bijvoorbeeld dat je etensresten best niet door je gootsteen jaagt of dat een toilet geen vuilnisbak is waar je zomaar allerlei brol in kan gooien.

Wanneer leeg je nu best je septische put?

Eigenlijk neem je het best contact op met een specialist vanaf het ogenblik dat je één of meerdere signalen waarneemt. Hoor je een ‘klokkend’ geluid in het toilet? Is er geurhinder? Krijg je het ‘zwarte water’ of het wc-water niet meer doorgespoeld? Of heb je te maken met een combinatie van meerdere signalen? Snel actie ondernemen is de belangrijkste boodschap!

Ondervind je geurhinder of loopt het water in je toilet, douche, bad of gootsteen niet meer naar behoren weg?

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7