Verhogen van luchtkwaliteit in varkensstallen: zo helpen onze diensten

Veeboeren zetten de gezondheid van hun dieren altijd op de eerste plaats. Het kan ook niet anders, het welzijn van de dieren is namelijk een van de, zoniet dé belangrijkste parameter die het inkomen van de boer bepaalt. Het is daarom niet verwonderlijk dat er alles aan gedaan wordt om de dieren in de best mogelijke omstandigheden te laten opgroeien. Een goede luchtkwaliteit is daarbij cruciaal.

Een periodieke reiniging van het luchtkanaal boven varkensstallen is een must voor een goede luchtkwaliteit in varkensstallen

Goede luchtkwaliteit is cruciaal voor het welzijn van varkens

Een goede luchtkwaliteit is van cruciaal belang voor alle levende wezens, dus ook voor varkens. De varkens die op stal leven ademen elke dag, elk uur, elke minuut de ammoniakdampen in die opstijgen vanuit de mestkelder. Dat is allesbehalve bevorderend voor de gezondheid van de dieren. Daarom worden deze dampen zoveel mogelijk afgezogen en afgevoerd. Dat kan met behulp van ventilatoren en luchtwassers. Volgens een artikel op vilt.be kunnen die zogenaamde luchtwassers tot 70% van de ammoniak uit de stallucht verwijderen. Maar dat is soms niet voldoende. Ook het luchtkanaal boven de stallen moet periodiek aangepakt worden. Voor dergelijke opdrachten bundelen Derudder Cleaning en Comfort Cleaning de krachten.

Een goede hygiëne en een proper luchtkanaal

Na het aanzuigen komt de vervuilde lucht in het centrale luchtkanaal terecht. De ventilatoren zuigen lucht aan, maar nemen daarbij ook fijnstof, huidschilfers en varkensharen mee. Als dit vuil zich vastzet of ophoopt in het centrale luchtkanaal, dan heeft dat gevolgen voor de stabiliteit van het kanaal, vergroot het het risico op een stalbrand of stofexplosie, verlaagt de algemene hygiëne en heeft dat een impact op het stalklimaat. Een periodieke reiniging van het centrale luchtkanaal is met andere woorden geen overbodige luxe.

Comfort Cleaning en Derudder Cleaning bundelen de krachten voor het reinigen van luchtkanalen in varkensstallen

Inspectie van de stallen en het luchtkanaal

Om problemen te vermijden tijdens de werkzaamheden wordt voor dergelijke reiniging eerst poolshoogte genomen van de situatie ter plaatse. Wil de boer de varkens op stal houden of kunnen ze tijdens de reinigingswerken ergens anders worden ondergebracht. Dat is belangrijk om weten, aangezien de reinigingstechniek wordt aangepast aan de aan- en of afwezigheid van de dieren in de stallen. Blijven de dieren op stal, dan is uiteraard een voorzichtigere aanpak aangewezen.

Afzuigen van stofresten met behulp van vacuümtechniek

Om een proper en optimaal hygiënisch resultaat te bekomen, moet ook het stofresidu verwijderd worden. Het is hier dat Derudder Cleaning zijn expertise kan inzetten. Met een van de combiwagens, uitgerust met een vacuümpomp, zuigen medewerkers van het reinigingsbedrijf alle stofdeeltjes op, dit kan zowel nat als droog.

Meer weten over hoe wij samen met onze partners een meerwaarde kunnen betekenen voor jouw onderneming?

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7