Reiniging en sanering na brand

Derudder Cleaning kan perfect ingeschakeld worden na een brand. Het roet dat achterblijft of muren/gevels die brandschade hebben opgelopen, daar weten ze wel raad mee. Hetzelfde geldt overigens voor asbest dat is vrijgekomen. Is het bluswater vervuild? Dan ruimen de experts dat snel, secuur en volgens de regels van de kunst op. Zo voorkomen ze dat vervuild of zelfs giftig bluswater in het riolenstelsel en/of in waterwegen belandt en vermijden ze een potentiële milieuramp.

Meer dan een ruim- en ontstoppingsdienst

Ruim- en ontstoppingsdienst Derudder Cleaning is een gespecialiseerde reinigingsdienst, inzetbaar voor allerhande opdrachten: van het schoonmaken van scheepsruimen tot het ledigen van vijvers en het desinfecteren en ontsmetten van varkensstallen. Ze zijn actief in de industrie, maar kunnen evengoed ingeschakeld worden voor het ontstoppen van toiletten bij particulieren. Met hun ervaring is geen reinigingsklus te zwaar of te complex. Ook na branden bewijst het West-Vlaamse bedrijf zijn meerwaarde.

Dringende hulp bij dreigend gevaar

24 op 24, 7 op 7

Het bedrijf heeft al een pak ervaring met het opruimen en/of reinigen na een brand. De situatie is telkens anders, maar het doel blijft om de site terug proper te krijgen en dat op een zo snel en veilig mogelijke manier. Dat Derudder Cleaning zeer snel en kort op de bal kan spelen, komt omdat het bedrijf 24 op 24, 7 op 7 bereikbaar is. Als er dringende hulp gevraagd wordt, dan schakelen ze onmiddellijk een versnelling hoger en doen ze er alles aan om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn en het probleem aan te pakken.

Samenwerken met andere diensten

Als de reiningsexpert ingeschakeld wordt, dan gebeurt het dat de medewerkers nauw moeten samenwerken met de brandweer en - in sommige gevallen - de gouverneur en/of met de Civiele Bescherming. Die wisselwerking loopt altijd van een leien dakje. Iedereen weet perfect wat zijn of haar taak is en de verschillende partijen spelen feilloos op elkaar in. Daar is knowhow voor nodig en laat het nu net die kennis van zaken zijn die in overvloed aanwezig is bij de werknemers van de Derudder Cleaning. Dat maakt de samenwerking met andere experts uiteraard een pak makkelijker.

Reinigen na brand is meer dan roet en puin opruimen

De gevolgen van brand of het afval dat achterblijft na een brand, blijft niet beperkt tot assen, roet en puin. Ook bluswerken kunnen problemen opleveren die snel aangepakt moeten worden. Stel dat het bluswater vervuild is of giftige stoffen bevat, dan moet er adequaat gehandeld worden. Komt giftig bluswater in waterwegen terecht, dan kan dat een regelrechte ramp voor het milieu betekenen. Is asbest een issue, dan is Derudder Cleaning perfect uitgerust en opgeleid om ook dat probleem van de baan te helpen. Een tiental medewerkers hebben hier een specifieke training voor genoten. Dat maakt van Derudder Cleaning een van de enige reinigingsbedrijven die gecertificeerd is om met asbest om te gaan.

Af te rekenen met de gevolgen van een brand?

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7