Slib verwijderen: hoe rapper, hoe liever

Slib is een substantie die vele varianten kent. Eigenlijk kan je slib nog het best omschrijven als bezinksel of smurrie. Het goedje komt voor in riolen, vijvers, waterwegen, maar ook in mazouttanks en regenputten. Je doet er goed aan om slib zo snel mogelijk te laten verwijderen. Zo vermijd je niet enkel overstromingen of verstoppingen, je houdt ook het zuurstofgehalte in je vijver op peil.

Slib
Slib wordt opgezogen

Slib kent vele gedaanten

Zoals je in de inleiding kon lezen, is slib een soort bezinksel. Dat bezinksel kan je vinden op de bodem van je frietketel, in de vijver, in riolen, in je verwarmingsketel ten gevolge van corrosie of het kan het gevolg zijn van bepaalde productieprocessen. Een eenduidige definitie is er niet en de samenstelling van slib is telkens anders.

Bestanddelen van slib

Slib in een vijver is uiteraard niet te vergelijken met slib in een frietketel of in een verwarmingstoestel. Slib in een regenput is het gevolg van o.a. bladeren en takjes die erin terechtkomen, van een opeenstapeling van stof, aarde, zand ... Bladeren en takjes gaan rotten, waardoor dit een soort pulp wordt en zich vermengt met aarde, zand en andere bestanddelen.

De gevolgen van slib

Overstromingen

Een riool die verzadigd is met slib, verstoort de doorstroming. Wordt deze smurrie niet op tijd verwijderd, dan bestaat er een reëel gevaar op overstromingen.

Verstoppingen

Vuilophoping in een regenput kan ervoor zorgen dat de put overloopt, maar ligt ook vaak aan de oorzaak van verstopte leidingen. Als slib in je leidingen terechtkomt, dan kan dat verstoppingen tot gevolg hebben. In het ergste geval kan het leiden tot het barsten van je leidingen.

Reukhinder

Een regenput met veel slib kan ook zorgen voor geurhinder. In de zomer, bij warme temperaturen, kan er geurhinder ontstaan en kunnen die geuren afgegeven worden aan het water dat je gebruikt om te douchen of om een bad te nemen.

Vissterfte

Een teveel aan slib in je vijver zorg niet enkel voor een vertroebeling van het water, het kan eveneens je vissen doden. Wil je een gezonde habitat voor je vissen en amfibieën? Hou je vijver dan goed in de gaten. Neem contact op met een specialist als je denkt dat er een teveel aan slib in je vijver aanwezig is.

Defecten aan apparatuur

Radiatoren, leidingen en ketels kunnen niet goed overweg met slib. Ook mazouttanks worden best gecontroleerd op de aanwezigheid van slib. Als de substantie in bepaalde installaties terechtkomt, kan dit een defect tot gevolg hebben.

Slib
Reinigen slibput

Slib verwijderen

Slib verwijderen kan pas als de inhoud van de tank, de put, de vijver weggepompt is. Het water moet er met andere woorden uit, voor je effectief ook het slib kan verwijderen. In sommige gevallen - daar waar veel ruimte is en het geen issue is - kan slib uit een vijver verwijderd worden met een kraan.

In het merendeel van de gevallen wordt slib weggezogen. Hiervoor beschikt Derudder Cleaning over slangen met een grote reikwijdte (> 100 m) en diameter (tot 6 duim). Ligt je vijver in de tuin, dan kan de reinigingsspecialist slangen uitrollen van aan de straatkant tot daar waar slib moet verwijderd worden.

Vijver leegzuigen
Vijver wordt leeggepompt

Slib verwerken

Slib moet verwerkt worden. In uitzonderlijke gevallen kunnen de combiwagens van Derudder Cleaning het slib voorlopig opslaan in een van hun containers. Met zijn drie combi-opleggers kan de reinigingsspecialst grotere hoeveelheden transporteren. Dat maakt het voor de klant financieel aantrekkelijk en er kan tezelfdertijd zeer efficiënt te werk gegaan worden. Verwerken gebeurt door een van de partners van Derudder Cleaning.

Vermoedelijk ook last van teveel slib?

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7