Waarom je maar beter kiest voor een geregistreerd vervoerder van afvalstoffen

Derudder Cleaning is een erkend, geregistreerd vervoerder van afvalstoffen. En dat is maar goed ook. Dat betekent dat ze aan alle vereisten voldoet van de OVAM. En dat zijn er een pak. Een registratie laat het Deerlijks bedrijf toe om afval van derden te vervoeren en te bezorgen aan een verwerker (geregistreerd). De keuze ligt bij Derudder Cleaning, alsook de verantwoordelijkheid.

Combiwagens van Derudder Cleaning
Het materiaal van Derudder Cleaning voldoet aan de vereisten vastgelegd in het VLAREMA

Voorwaarden volgens OVAM

Het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) legt een aantal krachtlijnen vast rond het vervoeren, inzamelen en verhandelen van afvalstoffen:

  • De vervoerders en de afvalstoffenproducenten die met eigen transportmiddelen de eigen afvalstoffen vervoeren, moeten de verschillende soorten afvalstoffen die gescheiden worden aangeboden, van elkaar gescheiden houden en moeten de gevaarlijke afvalstoffen gescheiden houden van de niet-gevaarlijke afvalstoffen.
  • De vervoersmiddelen en de recipiënten moeten technisch geschikt zijn voor de afvalstoffen die worden vervoerd, en moeten over de nodige keuringsattesten en certificaten beschikken. Ze moeten in goede staat van werking worden gehouden.
  • De vervoersmiddelen en de recipiënten moeten in- en uitwendig worden gereinigd om vermenging van verschillende soorten afvalstoffen te vermijden.
  • In noodsituaties moeten onmiddellijk efficiënte maatregelen worden genomen om hinder en schade voor mens en milieu te beperken. Daarvoor zijn de nodige kennis, richtlijnen en middelen beschikbaar. De afvalstoffen mogen in geen geval rechtstreeks naar het grondwater, de openbare riolering of het oppervlaktewater worden afgevoerd. Ze moeten worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de aard van de afvalstoffen.
  • De vervoerder en de afvalstoffenproducent die met eigen transportmiddelen de eigen afvalstoffen vervoert, mag afvalstoffen alleen vervoeren als er een identificatieformulier bijgevoegd is, behoudens een aantal uitzonderingen.

Voor meer informatie ga naar de Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie

Derudder Cleaning werkt volgens het boekje

Zoals je kan lezen, word je pas erkend als geregistreerd vervoerder als je voldoet aan een pak voorwaarden. Je moet over het juiste materiaal beschikken, maar ook op de hoogte zijn van de verschillende richtlijnen en altijd voorzien zijn op mogelijke gevaren. Bij Derudder Cleaning gebeurt alles altijd volgens het boekje.

Bron: Emis Vito

OVAM-nummer Derudder Cleaning: 10896

Meer weten over erkenningen of certificaten?

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7