Goede redenen om een verwerkingsattest te vragen

Een verwerkingsattest bewijst dat het afval dat wordt afgeleverd bij een afvalverwerker volgens de regels wordt behandeld. Het bevat ook essentiële informatie die bijgehouden moet worden. Het is pure wetgeving, maar als je deze documenten niet kan voorleggen aan controle-instanties, dan kan dat kwalijke gevolgen hebben.

Een verwerkingsattest is een deel van de administratie bij afvalverwerking
Bij afvalophaling en -verwerking komt nogal wat administratie kijken

Wat is een verwerkingsattest?

Een verwerkingsattest is het bewijs dat het afval ‘overhandigd’ is en dat het op een correcte manier verwerkt zal worden. Of het nu gaat om recyclage en/of nuttige andere toepassingen, dat maakt niet uit. Belangrijk is dat de gegevens die worden opgenomen in het attest correct en volledig zijn. Over welk soort afval gaat het? Wanneer werd het afval geleverd? Wat is het gewicht? Dat zijn een aantal van de vragen die in dit document beantwoord moeten zijn.

Uitwisselen van attesten

Derudder Cleaning haalt afvalstoffen op en brengt deze rechtstreeks naar een erkend verwerker of stockeert bepaalde soorten afval tijdelijk op haar site in Deerlijk. Is de maximale opslagcapaciteit bereikt, dan komt de verwerker de afvalstoffen ophalen of worden ze afgeleverd bij de verwerker. Op dat moment krijgen zij van de ophaler/verwerker een attest. Maar dat geldt ook in omgekeerde richting. Derudder Cleaning levert ook een bewijs af dat zij de werken hebben uitgevoerd bij hun klant. Attesten worden uitgewisseld.

Wat is een afvalstoffenregister?

Alle documenten moeten nauwkeurig bijgehouden worden in een register. Het afvalstoffenregister bevat informatie over de hoeveelheid aangevoerde afvalstoffen, de data waarop de aanvoer van deze afvalstoffen is gebeurd, de coördinaten van de ‘afvalstoffenproducent’, …

Kwaliteitsborgingssyteem of KBS

Zowel inzamelaars, handelaars van gevaarlijke afvalstoffen als ‘afvalmakelaars’ moeten een kwaliteitsborgingssysteem hebben of ermee werken. Hierin staat beschreven over welke attesten de verschillende actoren moeten beschikken: welke ze moeten afgeven en welke ze moeten ontvangen van de verwerker.

Met de juiste erkenningen en vergunningen ben je zeker van …

Kwaliteit van ophaling, stockage en verwerking

Derudder Cleaning werkt volgens het boekje. De onderneming voldoet aan de vooropgestelde criteria en kan voor elk van zijn activiteiten alle vereiste documenten, erkenningen en vergunningen voorleggen. Ze houden zich aan de vaak strenge regels, wat betekent dat ze te allen tijde de kwaliteit van de werken kunnen garanderen.

Wettelijke garantie van de werken

Je hoeft je ook geen zorgen te maken dat ze op een dag niet langer jouw afval (oliën, vetten, slib, …) kunnen komen ophalen. Omdat ze zich strikt aan de wettelijke spelregels houden, is er geen sprake van een afkeuring van hun register of kwaliteitsborgingssysteem.

Een gekeurde onderneming

Een gekeurde onderneming is een onderneming waar je kan op vertrouwen. Het is uiteraard een absolute must dat dit administratieve luik tot in de puntjes wordt bijgehouden. Als het kwaliteitsborgingssysteem bijvoorbeeld wordt afgekeurd, dan mag het reinigingsbedrijf geen gevaarlijke afvalstoffen meer ophalen.

Erkenning ingetrokken

Het kwaliteitsborgingssysteem wordt om de 4 jaar gecontroleerd. Is dat niet in orde, dan loopt het bedrijf het gevaar dat het systeem niet wordt goedgekeurd. Het is een externe partij (vb. AIB Vinçotte) die zich buigt over deze controle. Voldoet de inhoud niet aan de voorschriften, dan krijgt men een aanmaning en een verbod op het ophalen van gevaarlijke afvalstoffen. Het bedrijf komt in het register van geschorste registraties van inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars. Het erkend ophaal-en registratienummer van Derudder Cleaning is 10896/E/7972.

Bronnen:

Meer weten over onze vergunningen, certificaten en erkenningen?

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7