Een correct onderhoud van opslagtanks voor gevaarlijke producten

Alles begint bij de definitie van wat een gevaarlijk product is. Zuren en/of basen, daar moet voorzichtig mee omgesprongen worden. Het vereist de nodige kennis en expertise om met dergelijke producten om te kunnen en mogen gaan. Weet je niet waar je mee bezig bent, dan zijn de gevolgen niet min. Meer zelfs, ongevallen met een dodelijke afloop zijn niet uitgesloten …

Reinigen voor keuring

Als er een keuring moet gebeuren van opslagtanks voor gevaarlijke producten, dan kan dat pas als de tanks gereinigd zijn. In de meeste gevallen schakelt men voor de reiniging van dergelijke tanks een combiwagen HD-VC met warm water in.

Eerst koud, dan warm

Spoelen met koud water

In de opslagtanks is er vaak nog wat restproduct aanwezig. Als de opslagtanks voor een andere toepassing gebruikt moeten worden, dan worden de tanks eerst met koud water gereinigd. Gebruik je warm water en is er nog product aanwezig, dan bestaat een gevaar op de vorming (gevaarlijke) dampen. De experts van Derudder Cleaning kunnen met deze dampen makkelijk overweg door een beroep te doen op maskers op perslucht of door de dampen af te zuigen met specifieke apparatuur. Toch wordt in eerste instantie een spoeling met koud water aangewezen.

Warm water om restproduct te verwijderen

Als de tank een spoeling heeft gehad, blijft er nog steeds wat restproduct aanwezig. Dat komt omdat de poriën in de tank product opnemen als deze zich openzetten. Het is hier dat warm water soelaas kan brengen. Wat niet met het koude water verdwijnt of wegspoelt, verdampt door warm water te gebruiken. Waar koud water in heel wat gevallen al een oplossing kan bieden, is het grote voordeel van warm water, in deze context, dat een tank na reiniging een pak sneller en beter uitdroogt.

Warm water om bacteriën te doden

Reinigen met warm water heeft een pak voordelen. Omdat Derudder Cleaning werkt met temperaturen boven de 90°C is deze aanpak ook aanbevolen bij het reinigen van bijvoorbeeld voedingstanks. Temperaturen boven de 60°C zijn namelijk dodelijk voor bacteriën.

Meten is zelf weten

Voorzorgsmaatregelen nemen aan de hand van meetresultaten

Deskundigen van Derudder Cleaning meten uiteraard verschillende waardes voor ze een tank betreden. De resultaten van die metingen bepalen welke voorzorgsmaatregelen er moeten genomen worden.

Metingen door externe partij

Voor de tanks terug in gebruiken mogen genomen worden, meet een externe partij de waarden binnenin de tank. Pas na goedkeuring, mag de tank opnieuw gevuld worden. Ze controleren ook de lasnaden, de staat van de tank, de wanddikte, ...

Altijd met twee

Als het gaat over het reinigen van tanks met gevaarlijke producten, dan neemt Derudder Cleaning geen enkel risico en schakelt de firma altijd twee medewerkers in. Ondanks het feit dat deze tanks niet altijd betreden hoeven te worden en dat een tankwaskop perfect geschikt is om dergelijke tanks te reinigen, staat veiligheid altijd centraal.

Speciale pomp voor zuren en basen

Waar in de meeste gevallen de combiwagens van Derudder Cleaning kunnen dienen als tijdelijke stockage, is dat voor zuren en basen niet het geval. Moet een product ‘overgepompt’ worden naar een andere tank of IBC’s voor voorlopige opslag, dan gebruikt de reinigingsspecialist een speciale pomp die bestand is tegen dergelijke producten.

PBM

Volgelaatsmaskers, zuurbestendige pakken, perslucht ... Derudder Cleaning reinigt enkel als de situatie volledig veilig is. Er wordt niet gespeeld met het leven of de gezondheid van de medewerkers. Daarom kunnen ze de meeste reinigingswerken uitvoeren, zonder dat ze daar effectief de tank hoeven voor te betreden. In 90% van de gevallen is de tank al volledig gespoeld voor ze een stap in de tank zetten. Het grootste gevaar is dan al geweken. Om de risico’s tot nul te herleiden, voert men voor de betreding van een tank nog de nodige metingen uit.

Meer weten over de reiniging of het ledigen van opslagtanks voor gevaarlijke producten?

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7