Vetput voor de horeca: wie, wat, waar en waarom?

De installatie van een vetput voor horecazaken moet ervoor zorgen dat organische vetten en oliën niet in de openbare riolering terechtkomen. Mochten die vetten en oliën daar toch belanden, kunnen ze verstoppingen veroorzaken met alle gevolgen vandien. Daarnaast zorgen vet en olie ook voor een vermijdbare belasting van de waterzuiveringsinstallaties van o.a. Aquafin. Alle antwoorden op vragen ivm een vetput voor de horeca!

Vetput voor de horeca: alle antwoorden

Hoe veroorzaken vetten verstoppingen?

Vetten lossen niet op in water en zetten zich langzaam maar zeker af op de wanden van leidingen en rioleringen. Door een steeds verdere afzetting verkleint de diameter van je afvoer. Gevolg? Verstoppingen! Om die reden moet absoluut vermeden worden dat vetten in de riolering belanden. Leidingen waarlangs toch vetten passeren, moeten regelmatig gereinigd worden.

Welke horecazaken moeten een vetput plaatsen?

Een vetafscheider of vetput is verplicht bij elk bedrijf dat met vet vervuild afvalwater in de riolering loost. De meeste restaurants – van snackbar tot sterrenrestaurant, van afhaalchinees tot subtropisch zwemparadijs, maar ook eetcafés, vishandelaars, hotels, cateraars en restaurants van scholen of zorginstellingen – moeten dus een vetafscheider hebben tussen de keukenafvoer en de riool.

Eetcafés, hotels, cateraars en restaurants van scholen of zorginstellingen moeten een vetafscheider hebben tussen de keukenafvoer en de riool.

Hetzelfde geldt voor kantoren met een eigen kantine en uiteraard ook voor de voedselverwerkende industrie. Voor restaurants zijn er echter bijkomende regels. Loost een restaurant immers minder dan 600 m³/jaar, dan wordt deze lozing van huishoudelijk afvalwater niet ingedeeld als hinderlijke inrichting. Maar dan nog is het antwoord op de vraag of je al dan niet een vetvanger moet plaatsen, mee afhankelijk van waar het restaurant zich juist bevindt op het gemeentelijk zoneringsplan. Om absoluut zeker te zijn, neem je dan ook best contact op met de gemeente van je vestiging.

Lees zeker ook: concrete tips om als horeca-ondernemer je vetput langer proper te houden

Hoe weet je of je afvalwater met vet vervuild is?

Volgens de Vlaremwetgeving mag geen afvalwater geloosd worden dat organische vetten, (minerale) oliën, ontvlambare stoffen en vluchtige solventen bevat. Of je afvalwater die stoffen bevat, kan je zelf gemakkelijk controleren. Neem een representatief staal van je afvalwater en check of je een drijvende laag op het water kan zien. Is dat het geval, dan is de kans zeer groot dat je een vetafscheider zal moeten plaatsen.

Wie controleert het correct gebruik van je vetput?

Het toezicht op de correcte aansluiting van een vetafscheider is de taak van de gemeente of rioolbeheerder. Die hebben daarvoor verschillende middelen ter beschikking.

Alles weten over de vetput in jouw zaak? Download dit gratis boekje over vetputten en weet voortaan perfect wat je te doen staat.

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7