Wat als je in de horeca je vetput niet correct gebruikt?

Heeft de gemeente of de rioolbeheerder toch vastgesteld dat je vetafscheider niet correct is aangesloten of dat er ├╝berhaupt geen vetput aanwezig is, dan kan er op twee wijzen bestraft worden.

Men kan een en ander beschouwen als een milieu-inbreuk. Dat zijn schendingen van milieuregels zonder of met slechts een beperkte schade voor mens of milieu. Voorbeelden zijn het niet naleven van administratieve voorschriften. De Vlaamse Regering heeft de milieuinbreuken opgesomd in een limitatieve lijst. Ze kunnen enkel via een Vlaamse administratieve boete bestraft worden.

Lees zeker ook: dit zijn de meest voorkomende problemen met vetputten

Daarnaast kan een niet-correcte aansluiting van je vetafscheider of de afwezigheid ervan ook beschouwd worden als een milieumisdrijf. In dat geval kan het parket vervolgen of het dossier doorsturen voor een Vlaamse administratieve boete. Het is uiteraard aangewezen steeds in orde te zijn met de wetgeving. Uit het Vlaams Milieuhandhavingsprogramma blijkt immers dat sommige steden, gemeenten en politiezones voorrang geven aan klachten met betrekking tot vetafscheiders. Vaak treden ze ook proactief op en wordt er niet gewacht tot wanneer er een klacht wordt ingediend.

Alles weten over de vetput in jouw zaak? Download dit gratis boekje over vetputten en weet voortaan perfect wat je te doen staat.

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7