Onderhoud olieafscheider is wettelijk verplicht

Een olieafscheider voorkomt dat olierijke substanties de weg vinden naar het riool. Olie die wel in het riool terechtkomt, betekent een reëel gevaar op vervuilingen van waterlopen. Een olieafscheider moet op regelmatige basis aan een onderhoud onderworpen worden. Zo blijft die optimaal werken, ben je in orde met de wetgeving en geniet het apparaat een langere levensduur.

Als je olieafscheider niet naar behoren werkt, kan olie in waterwegen terechtkomen

Een olieafscheider: werkingsprincipe

Water en olie worden van elkaar gescheiden, doordat de olie bovenop het water in de afscheider blijft drijven. Die olie blijft achter, het slib bezinkt en het propere water wordt op een veilige manier naar het riool afgevoerd. Een olieafscheider wordt geïnstalleerd daar waar een vervuiling kan opduiken, tussen de bron van de vervuiling en het riool.

Een olieafscheider is verplicht

In een carwash, een garage, bij een schroothandelaar, een tankstation of eender waar er gewerkt wordt met oliën moet volgens de wetgeving een olieafscheider voorzien worden.

Een olieafscheider is verplicht daar waar met olierijke substanties gewerkt wordt

Gevolgen zijn niet te overzien

Als een olieafscheider niet naar behoren werkt, dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Als een waterloop bijgevolg vervuild geraakt, dan is het aanpakken van de verontreiniging vaak voor eigen rekening. En die kosten kunnen oplopen.

Is je olieafscheider verzadigd, dan bestaat het gevaar dat het vervuilde water terechtkomt in het riool, vervolgens het rioolnet en het waterzuiveringsstation vervuilt en, in het ergste geval, in een waterloop belandt.

“Je wilt absoluut niet opdraaien voor de reiniging van een aantal kilometer rioolbuis”

Onderhoud van een olieafscheider is wettelijk bepaald

Reiniging van een olieafscheider gebeurt zo ...

Een olieafscheider moet je periodiek laten onderhouden en reinigen. Een reiniging van een olieafscheider begint met het leegtrekken van de put. Vervolgens reinigt men de afscheider onder hoge druk.

Sommige afscheiders werken met een vlotter, daarom mogen dergelijke types afscheiders niet volledig worden ‘uitgezogen’ en laat men nog wat water achter in de olieafscheider. Na reiniging levert Derudder Cleaning een bewijs af, nemen ze het afval mee en laten ze het door een geregistreerde firma verwerken.

NBN-EN 858-1 en -2

De Europese normen (NBN-EN 858-1 en -2) schrijven voor aan welke eisen een olieafscheider moet voldoen. Dat gaat van de kwaliteit en de stevigheid tot de waterdichtheid, het ontwerp en het onderhoud.

Is jouw olieafscheider dringend aan een reiniging toe?

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7