Reinigingswerken in landbouwbedrijven

Dat boeren een stiel is waarbij je je handen moet durven vuilmaken, staat buiten kijf. Maar het is niet enkel de bewerker van het veld of de houder van dieren die niet vies mag zijn van wat aarde en vuil, ook de infrastructuur van het landbouwbedrijf wordt heel snel, heel vuil. Een reiniging van de verschillende landbouwinstallaties is met andere woorden geen overbodige luxe.

Propere stallen voor gezonde dieren
Stallen en mestkelders moeten op regelmatige basis schoongemaakt worden

Landbouwinstallaties beter laten renderen

Derudder Cleaning is actief in de particuliere en industriële sector, maar kan evengoed ingeschakeld worden voor het reinigen van allerlei landbouwinstallaties. De belangrijkste zijn hier silo’s, mestkelders en stallen. Als deze niet voldoende onderhouden en gereinigd worden, dreigt rendementsverlies en kunnen er zich gevaarlijke situaties voordoen.

Van silo’s over mestkelders tot stallen

Is je mestkelder aan een reinigingsbeurt toe of moeten je silo’s schoongemaakt worden? Contacteer een deskundig reinigingsbedrijf!

Niet onderhouden of vuile silo’s zijn verlieslatend

Een landbouwer heeft veel aan zijn hoofd. Hij is van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat druk in de weer en zorgt dat zijn dieren en/of gewassen in de best mogelijke omstandigheden kunnen groot worden en groeien. Kwaliteit staat altijd voorop. Vandaag staat het beroep, meer nog dan vroeger, onder een enorm zware druk. Dat maakt dat een landbouwer zich geen verliezen kan veroorloven. Elke gram graan of veevoeder moet opleveren. Als je weet dat er tot duizenden kilo’s (graan of veevoeder) aan de binnenkant van een silo kunnen blijven kleven als die te vuil is of dat schimmels producten kunnen aantasten, dan is een reiniging gewoon een must. Derudder Cleaning beschikt over de nodige expertise en uitrusting om silo’s te legen en te reinigen.

Mestkelder
Een mestkelder reinigen vraagt een doorgedreven aanpak

Mestkelders vragen een deskundige aanpak

Een mestkelder schoonmaken is een taak voor professionals. Het wordt aanbevolen om dit te laten doen bij een nieuwe kweek of bij een herstelling van de kelder zelf. Omdat er toch een aantal grote gevaren gepaard gaan met een reiniging, is het absoluut uit den boze om zelf mestkelders uit te kuisen. De medewerkers van Derudder Cleaning beschikken over de vereiste beschermingsmiddelen en de kennis om jouw mestkelders of -silo’s efficiënt te ledigen en te reinigen. Contacteer een specialist ter zake.

Een propere stal houdt ziektes buiten

Als veeboer zijn je dieren je kapitaal, dat staat als een paal boven water. Om ze zo gezond mogelijk te houden, zijn een reiniging en ontsmetting van de stallen een noodzakelijk kwaad. Een droge reiniging is een goede eerste stap, maar een natte aanpak mag zeker niet ontbreken. Derudder Cleaning kan zowel met koud als met warm water onder hoge druk aan de slag. Alle resterende vuil en de aangekoekte substanties worden op die manier snel en efficiënt verwijderd. Daarenboven doodt het warme water (> 60°C) de bacteriën, waardoor je achterblijft met een gezonde en propere stal. Uiteraard moet, voor een hygiënische stal, ook nog gedesinfecteerd of ontsmet worden. Trouwens ook iets dat perfect kan uitgevoerd worden door de experts van Derudder Cleaning.

Meer dan enkel landbouwgerelateerde reinigingswerkzaamheden

Een reinigingsspecialist is van alle markten thuis, zo ook Derudder Cleaning. Dat betekent dat je bij de West-Vlaamse onderneming ook terechtkan met je vragen over het reinigen, opzuigen, ... van tanks, putten, riolen en leidingen, warmtewisselaars, cyclonen, ...

Weten hoe wij jouw landbouwbedrijf proper kunnen houden?

Bel ons 24/7

Dringende interventie? Bel ons 24/7